Kun joku hyökkää, argumentoi hänet osaamisellasi kanveesiin