Vauras Nainen – Terhi Majasalmi postituslistan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laadittu: 5.2.2014

1. Rekisterinpitäjä
Varallisuusakatemia Oy
Tehtaankatu 10
00140 HELSINKI

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Terhi Majasalmi
Varallisuusakatemia Oy

3. Rekisterin nimi
Varallisuusakatemia Oy:n Vauras Nainen – Terhi Majasalmi (https://terhimajasalmi.com/) verkkosivuston postitusrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriin tallennetaan terhimajasalmi.com –sivujen käyttäjien tiedot, jotka ovat ladanneet itselleen e-kirjan, sähköpostiviestien lähettämistä varten. Sähköpostipalvelu ja siten myös käyttäjärekisteri on ulkoistettu.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää sähköpostiosoitteen

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Postituslistan liittymislomake https://www.terhimajasalmi.com/ -sivustolla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Postituslistan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle
Sähköpostipalvelu sijaitsee Yhdysvalloissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojen käsittely tapahtuu ulkoistetussa järjestelmässä, jonka tietosuojapoliikka on saatavilla osoitteessa http://mailchimp.com/legal/
Varallisuusakatemia Oy:n osiot ovat muista asiakkuuksista eriytettyjä ja käyttäjätunnus- ja salasanasuojattuja. Tietoja ei säilytä paperitulosteina.